Solicitar reserva del libro:
Aikido Fondamental - tomo 4 Techniques avancèes